ANA SAYFAKİTAPLARIM


  Vatan İçin Güvenlik Nes


  Bu mübarek günlerde ve bereketli gecelerde yalnız kaldığımızda veya dostlarla beraber olduğumuzda İbrahim süresinin 35 inci ayeti olan ve İbrahim aleyhisselama ait olan duayı okumayı ihmal etmeyelim.

  Dua: “Rabbim, şu ülkeyi gü¬venli kıl. Beni ve çocuklarımı putlara tapmaktan uzak tut."

  İbrahim aleyhisselama ait olan duanın önemine binaen Rabbimiz bu duayı bize de öğretiyor.

  Ve biz, bu duayı okumaya devam edelim.

  İbrahim süresinden bu ayetin tefsirini okuyalım.

  İbrahim aleyhisselam Mekke’ye hicret ettiğinde ve oraya yerleşip oğlu İsmail’ini de kokladığında hem Mekke için hem nesli için dua eder.

  Mekke-i mükerreme için güvenlik, nesli için iman.

  Bir insana lazım olan iki şeyden biri Vatan diğeri İman.

  Ayette “Mekke” kelimesi yok.

  Onun için biz, kendi ülkemiz için de Rabbimin kelamıyla ülkemize güvenlik, neslimize iman duası yaparız.

  Bu günlerde belaların her çeşidi dünyadaki Müslümanların üzerinde kara bulutlar gibi dolaşıyor.

  Filistin’de Siyonistler, Irak ve Afganistan’da Haçlılar, Myanmar’da Budistler, Suriye’de Nusayriler…

  Eskiden “Yedi cephede savaştık” derdik.

  Bu günlerde yetmiş yedi cephede savaş açıyorlar.

  Her yerde Müslüman kanı akıtıyorlar.

  “Belalar bizden uzakta” rehavetine kapılmayalım.

  Osmanlı gibi olamadığını anlayan Amerika, önündeki tek engelin Müslümanlar olduğunu görüyor.

  Şu anda karşısında direnç gösteren yalnız Müslümanlar.

  Onun dışında kalan diğer ülkeler, bunlara Çin ve Rusya dahil hiç biri onun zulmüne engel olabilecek durumda değiller.

  Birleşmiş Milletler Güvenlik konseyinden geçiremediği kararları kendisi yaparak, veto eden devlette ses çıkarmayarak yine de sözü geçmiş oluyor.

  Ama aynı düşünce de olduklarında “ben istiyorum ve fakat Rusya veto ediyor” deyiveriyor, Suriye’de olduğu gibi.

  Çünkü Suriye’de Beşşar’dan daha iyi hizmet verip diri Müslümanları kimse onun kadar bilip yok edemezdi.

  Beşşar gidecek.

  O giderilince Amerika, bir kısım saf Müslümanlarımızın da duasını alacak.

  Ama Suriye’de yönetimin başına gelecek sağlam Müslüman kalmadığı gibi beşikteki çocukları bile evleriyle beraber yok ediliyor.

  Bütün bu belalar, belaların dairesini daraltmaya yönelik.

  Onun için hem ülkemiz için hem zalimlere baş eğmemizi engelleyen, bize kimlik veren, iki dünyamızı güzel eyleyen imanımızı koruması için Rabbimizden yardım isterken onun öğrettiği dua ile yardım isteyeceğiz.

  “Rabbim, şu ülkeyi gü¬venli kıl. Beni ve çocuklarımı putlara tapmaktan uzak tut."

  İman konusunda ateş imtihanından geçen İbrahim aleyhisselam bile duasında önce “Beni” kelimesini kullanıyor.

  Hiçbir insan kendini güvende bilmesin.

  Son nefese kadar Allahımıza dua etmeye ve iman gitmeyi nasip etmesini istemeye devam edeceğiz.

  Ama ülkenin de zalimlerden temizlenmesi için gayret göstereceğiz.