ANA SAYFAKİTAPLARIM


  YARAMIZI YAR OLANLAR SA


  Saddam, binlerce insanı öldürürken biz bu katliamlara karşıydık.

  Amerika’nın ve bütün batının desteğiyle Saddam, İran’a saldırdığında halkı Müslüman olan Arap ülkelerinin krallarının hepsi petrol gelirlerini Saddam’ın emrine verdiler, o da o paralarla Amerika’dan silahlar aldı ve sekiz yılda iki taraftan bir milyon Müslüman öldü.

  Türk devlet yöneticileri o günlerde katil Sadam’a destek verdi.

  Destek veren kim olursa olsun o bir milyon Müslüman’ın ölümlerinde payları vardır.

  Biz o günlerde de Saddam zalimini birilerinin durdurması gerektiğini söylüyorduk.

  Dikkat edin Saddam zalimi” diyorum, “Saddam Kafiri” demiyorum.

  İdam edilirken bu dünyada son sözü Kelime-i şehadet olan yani “Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne muhammeden” dedikten sonra “Raülüllah” demesine Amerika tarafında izin verilmeyen Saddam’ın dış görüntüsüne bakarak Müslüman olduğuna inanırım. İçini Allah bilir.

  Dış görüntüsü Müslüman olan bu zalimi iman terazimin bir tarafına koyuyorum, öbür tarafına Filistin’de elli yılda milyonlarca Müslüman’ı öldüren, Irak’ta milyonlarca Müslüman’ı bir senede öldüren, Afganistan’da her gün Müslüman avına çıkmak üzere ordu bulunduran, “haçlı seferleri başlamıştır” diyen ve gereğini yapan bütün kafirleri iman terazimin öbür tarafına koyuyorum, bir tek zalim Müslüman, bütün zalim kafirlere ağır basıyor.

  Bu sözlerimin tamamı Kaddafi için de geçerlidir.

  Bunların yanlışını gidermek için dünyanın baş teröristine davetiye çıkarmak neslimizin dünyada köle, ahrette cehennemlik olmasına davetiye çıkarmak gibidir.

  Yaralarımızı bize yar olanlar sarsın.

  Dünyanın neresinde olursa olsun, radikal, ılımlı, derviş, berduş, deli, veli, şeriatçı, tarikatçı v.s. her türlü adlarla anılan hiçbir Müslüman’ın aleyhinde tek kelime söylemediğiniz gibi kılına zarar verenin karşısına dikilin.

  Gördüğünüz yanlışları kulaklarına söyleyin.

  Basın-yayın yoluyla konuşmayın.

  —Kulağına söyledik ama kulak asmıyor ve yanlışına devam ediyor.

  Yine de hopörlere vermeyin.

  Müslüman’ın yanlışı amelde.

  Bizi birbirimize düşüren kafirin yanlışı temelde.

  Biz, Sıffın savaşında kendisine karşı kılıç çeken Talha ve Zübeyr (Allah onlardan razı olsun) hakkında hazreti Ali’nin dediğini diyelim:

  Hz. Ali’nin torunu Ebu Ca’fer Muhammed b. Ali el-Bakır der ki: Hz. Ali (r.a.) “Umarım ki, ben, Talha ve Zübeyr, Allah’ın “Biz onların göğüslerinde kinden ne varsa çıkarttık, kardeşler olarak koltuklar üzerinde birbirlerine karşı cennette oturmuşlardır.” buyurduğu kimseler oluruz.” Ayetini okudu. (Hıcr süresi ayet 47)

  (Zehebi, Tarih-ül İslam 1177, Tarih-ü Bağdat 18/423) İbn- Sa’d Tabakat 3/113, İbn-i Ebi Şeybe, Musannef 15/269)