ANA SAYFAKİTAPLARIM


  ZALİME YANDAŞ OLAN YANA
  Komünist Rusya, Çekoslavakya’yı işgal ederken ona yardım eden Çek aydınları, işgalden sonra “Kendi milletine ihanet eden yarın bana da ihanet eder” mantığıyla Ruslar tarafından idam edilmişlerdi.

  Yani zalime yandaş olanlar yandılar.

  1071 Malazgirt meydan muharebesinden 1900 lü yıllara kadar Müslüman devletlerin himayesinde huzur içinde yaşayan gayri Müslimler güvenlik içinde yaşarlarken Batılıların Talat, Enver ve Cemal paşaları desteklemesiyle Osmanlı parçalanır ama en fazla zararı sekiz yüz yıldır kazandıkları güvenliği kaybederler ve en sonunda destekledikleri o üç paşayı da Ermeni teröristler öldürür.

  Osmanlı parçalanıyor, Müslümanlar da Ermeniler de zarar görüyor, Avrupa’nın desteklediği bu adamlar yine Avrupa gemisi ile Avrupa’ya kaçıyor ve bir Ermeni tarafından vuruluyor, Alman mahkemeleri katile berat veriyor.

  Düşmanını yok etmek için de olsa mikrop üretip salma, çünkü o mikrop döner kendini üreteni de yok eder.

  Hilekar tacire, Kırk haramilerin lideri bir teklif götürür ve der ki: “Bu şehrin insanlarına sen mal satıyorsun. Senden şüphe etmezler. Onlar bizi harami olarak bildiklerinden kale kapısından içeri almıyorlar. Bizim adamlarımızdan biri, senin yağ küpleriyin içine girsin, gece olunca o bize kapıları açsın biz de soygunumuzu yapalım” der.

  Hırslı tacir bu teklifi kabul eder. Haramilerin adamını içeri sokar. Gece kapıları açar, ilk öldürdükleri tacir olur ve ondan sonra soygunlarını yaparlar.

  Saddam zalimi, Amerikanın emriyle İran’a harp ilan ettiğinde Arap ülkelerinin hepsi sekiz yıl yine Amerika’nın emriyle Saddam’a para ve silah yardımında bulundular.

  Sekiz yıl sonra yardım ettikleri Saddam zalimi kendisine yardım edenlere yöneldi. Kuveyt’i işgal etti.

  Şimdi İran’a kendisinin saldıracağını söylüyor ve İran’a karşı Saddam’a yardım edenleri tekrar yanına alarak saldırıya hazırlanıyor.

  Zalime yardım ederken attığımız her kurşunun veya atılmasına izin verdiğimiz bombanın bir gün üzerimize düşeceğini hatırdan çıkarmayalım.

  Devlet kuşunun konduğu başa kuzgun da kondu. Bu olay diğer kukla yöneticilere örnek oldu ve zalim kafire ne kadar hizmet ederlerse etsinler yaranamayacaklarını anladılar.

  Rabbimiz buyurur: “Zalimlere meyletmeyin, sonra size ateş do¬kunur. Sizin Allah’tan başka dostlarınız yoktur. Sonra yardım olunmazsınız.” (Hud süresi 113)

  Merhum Başbakan Turgut Özal, Amerika’ya destek verirken “Bir koyup üç alacağız” demişti ama hiçbir şey alamadığı gibi milyarlarca dolar gitti, daha önemlisi milyonlarca Müslüman’ın öldürülmesine sebep olundu.

  Amerika’nın Irak’ı işgalinde hava, kara ve deniz yollarımızı Amerikalı katillere açtık.

  Ne oldu?

  Kuzey Irak’taki teröristlerin silahı, doları daha da güçlü hale geldi.

  Teröristleri takip eden Türk subaylarının gözlerini kapatmak için Amerikan askerleri Türk subaylarının başına çuval geçirdi.

  Amerika, Afganistan’ı işgal ederken ona yardım eden Pakistan devletinin bu günlerde başı dertte.

  “Teröristler Pakistan’a sığındılar” diyerek Amerikan askerleri Pakistanlı köylüleri vuruyorlar.

  Rabbimiz, Allah'ın gösterdiği doğrultuda, insanlar ara¬sında hükme¬desin diye sana ki¬tabı hak ile indirdik. Sakın hainler tarafında olma.

  Kendilerine hainlik yapanları savunma. Mu¬hakkak Allah hainlik ya¬panı, günah işleyeni sevmez.” Buyurmuş (Nisa süresi ayet 105-107)

  Ne olursa olsun, nerede olursa olsun, nasıl olursa olsun zalim ve hainin yanında yer almamaya dikkat edelim.

  Hatta yanlış yapan kişi annemiz, babamız, yakın akrabalarımız olsa bile adaletten ayrılmamayı emreder Kur’an-Kerimimiz.

  Bu ayetin tefsiri için “Şifa Tefsiri” nden Nisa süresinin 135 inci ayetinin tefsirini okuyuverin.

  Rabbimiz En’an süresinin 129 uncu ayetinde “İşte böyle yapmaları sebebi ile, zalimlerin bir kısmını diğerinin üzerine musal¬lat ederiz.” Buyurur.

  Sevgili peygamberimiz de “Kim, zalime yardım ederse, Allah o zalimi ona musallat eder.” Buyurmuş. (Acluni, Keşf-ül Hafa 2/227 ,İbn-i Asakir, 34/4