ANA SAYFAKİTAPLARIM  Kitap: ESMA
  Bölüm: Esma04
  Kitap Sayfa:
  İsimler
  İSMİ A"ZAM

  Adamın biri Caferi Sadık"a "İsmi a"zam"ı sorar. Caferi Sadık adamdan yanında bulunan havuza girmesini ister. Adam havuza girer, ortalık soğuk. Donmak üzere, kenara gelir. Caferin adamları çıkmasını engeller. Donmak ve boğulmak üzere iken hepsine yalvarır. Sudan çıkarmazlar. Öleceğini anlayınca, insanlardan ümidi kesince Allah"a yalvarmaya başlar. İşte o esnada Caferi Sadık: "Çıkarın" der. Adama " ne zaman halkdan alakayı kesip Allah"tan istedin, işte o esnada söylediklerin el-esmâ-ül-husnâdır" der. (F. Razi. Levamiu l beyyinat 88)

  Kadının birinin çocuğu kaybolur. Bulunması için Cüneyd i Bağdadiden dua ister. Cüneyd eve gidip sabretmesini söyler. Birkaç defa gelip giden kadın beklemeye gücünün kalmadığını, sabrının tükendiğini söyleyince Cüneyd: "Eğer söylediğin gibiyse eve git çocuk eve döndü" der. Gerçekten çocuğun döndüğü görülünce Cüneyd"e "nasıl bildin" diye sorulduğunda "Darda kalan dua ettiğinde yetişen kimdir"" ayetini okur.(Neml 62)

  Darda kalan kimse tepeden tırnağa, kalbiyle, kalıbıyla Allah"a yönelir ve istekte bulunursa işte o anda Allah"ın hangi adını söylemişse O "İsmi A"zam"dır.

  Enes b. Malik, Allah Rasulüyle beraber oturuyordu. Bir adam namaz kıldıktan sonra şöyle dua etti: "Ey bütün yüceliklerin ve keremlerin/iyiliklerin sahibi Hayy ve Kayyum Allah"ım! Hamd sanadır. Senden başka ilah yoktur. Sen iyilikler verensin. Gökleri ve yeri yaratansın. Allah"ım ben senden...... isterim".

  Bunun üzerine Allah Rasulü: "Allah"a öyle bir "İsmi A"zam"la dua ettiki onunla dua edene Allah karşılık verir, o dua ile bir şey istense Allah ona verir" buyurdu.

  (Ebu Davud, Salat 1493, 1495 ve benzeri hadisler Tirmizi, Daavat 3471, İbni Mace Dua 3855-3859)

  Bu hadislerin hepsi okunduğu takdirde anlaşılan şu ki Allah"ın bütün isimleri "İsmi A"zam"dır. Sorun okuyandadır. Haramla beslenmiş beden olmayacak. Dua ederken yalnız Allah"a yönelecek.  er-RAHMAN

  er-RAHİM

  Rabbimizin "Rahman" ismi Kur"anı Kerimde 57 defa tekrarlanmıştır. "Rahim" ismi ise 115 defa tekrarlanmıştır. Yalnız Tevbe suresinin 128 inci ayetindeki "Rahim" Peygamberimizin sıfatı olarak verilmiştir.

  "Rahman" ismi kullarından hiç birine verilmez. "Rahim" ise insanlara isim olarak verilebilir.

  "Rahman": İyilere de, kötülere de rahmet eden. Yani yarattıklarının hepsine merhamet eden manasınadır.

  "Rahim": ise ahirette yalnız mü"minlere merhamet edendir. "Allah mü"minlere karşı çok merhametlidir" buyurur. (Ahzap 43)

  Bakara 249 da bir sadaka için yedi yüz kat sevap vereceğini vadediyor. İşte bu Rabbimizin bize rahmetidir.

  Rahman olan Rabbimiz bu dünyada Mü"mine de kafire de rahmetiyle muamele ediyor. İkisinin de toprağa attığı buğdaya on, yirmi, otuz, elli kat fazlasıyla buğday veriyor ama Mü"minin yardım için verdiği birini yedi yüz yapıyor. Her Müslüman günde bir çok defa Bismillahirrahmanirrahim derken Allah, Rahman ve Rahim isimleriyle zikir ve dua etmiş olur. Rahmana iman eden bir Mü"min yaratılanlara karşı merhametli olmak durumundadır. Eğer Allah, Rahman, Rahim isimleri rahmet damlaları gibi kişinin kalbini yumuşatamıyorsa o zikirden faydalanmıyor demektir.

  İman bir rahmettir. Mü"min insan, Allah"ın bütün kullarının iman edip cehennemde yanmaması için çırpınmalıdır. Evden kaçan yavrusuna yanan anne yüreği gibi yanarak imana gelmesi için yalvarmalıdır.

  Aç insan veya hayvan gördüğünde kendi karnıymış gibi onu doyurmalı. Ciğer taşıyan her canlının derdine deva olmalıdır.

  İnsanların imana giden yolunu kesen, onları cehenneme atmak için kurumlaşan imansız eşkıya güruhuna karşı verdiği mücadele de merhametin eseridir. Kendini yakmak için üzerine benzin döken kişiyi kurtarmak için yalvaran ve kurtarmaya çalışan polis veya itfaiye erinden daha fazla ve yanan yürekle imansızların imana gelmesi için gayret göstereceğiz.

  Rahmanın öğrettiği Kur"anı insanlığa öğretmemiz, Rahmana imanımızın eseridir. Er-Rahman suresini oku.