ANA SAYFAKİTAPLARIM  Kitap: ESMA
  Bölüm: Esma05
  Kitap Sayfa:
  isimler 2


  el-MELİK

  "Gerçek hükümdar" olan Allah (c.c.)ın "Melik" ismi Kur"anı Kerimde beş defa geçmektedir. Yusuf suresinde Mısır kralı için "Melik" kelimesi kullanılmış. Bakara 246 da komutan Talut için yine "Melik" kelimesi kullanılmış.

  Fatiha suresinde ve Ali İmran 26 da "Malik" ismi, Kamer suresi 55 de "Meliyk" ismi zikredilmiş.

  Kainatı yaratan ve koyduğu tabiat kanunlarıyla evreni idare eden ve yönetimine kimseyi ortak etmeyen "Melik" e iman eden bir mü"min tabiatı Allah"ın mülkü kabul ettiğinden, yeryüzünde Allah"ın döşediği yaygılar üzerinde yürür gibi hiçbir güzelliğe zarar vermeden yürür.

  Her gün namazında "Nas" suresini okurken insanların tek hükümdarı Allah olduğunu ikrar ederek, Allah"ın kullarının kılına haksız yere dokunmaz.

  Krallar, Şahlar, Padişahlar, Cumhurbaşkanları yönetimlerinde "Melik" olan Allah"ın yönetim kurallarına uyarlarsa başarı sağlarlar. "Melik" olan Rabbimiz kulları arasında Mü"min, kafir ayırımı yapmadan, dil, din, ırk ayırımı yapmadan can, ten, beden veriyor. Kimsenin tekeline bırakmadan hava ve güneş veriyor.  el- KUDDÜS

  Kendisi tertemiz olan ve yarattıklarının da temiz kalmasını isteyen. "KUDDÜS" ismi K. Kerimde iki defa geçmektedir. (Haşr 23, Cum"a 1)

  İnsanı dünyaya getirirken günahsız ve kirsiz yaratan, büyüyünce kirlerini abdest ve gusülle yıkanarak gideren, günahlarını tevbe ve istiğfarla yıkamayı öğreten "Kuddüs," yeryüzünü de tertemiz yaratmıştır.

  Bizim kirlettiğimiz yeryüzünü yağmurlarla yıkıyor, güneşle kurutuyor. Kirlenen suları buhara dönüştürüyor. Havada temizleyip yeniden tertemiz yağmur olarak indiriyor. Rahmet damlalarıyla dünyamızı temizlediği gibi Kur"anın rahmet ayetleriyle de bizim içimizi ve dışımızı temizliyor.

  İmanla bizi şirk, inkar pisliğinden temizliyor. İtaat la bizi isyan çirkefinden temizliyor. Dinle bizi kinden temizliyor.

  Kendisine ibadetle bizi kullarına boyun eğme zilletinden temizliyor. En büyük Allah"dır=Allahü ekber inancıyla kendimiz gibi bir insanı büyütüp başımıza bela etmekten kurtarıyor.

  Tevrat ının indiği yer "Mukaddes vadi" oluyor. (Taha 12), Kitabını getiren Cebrail "Ruh-ul Kudüs" oluyor. (Nahl 102) Bizlerde bu dünyadan Rabbimizin huzuruna tertemiz gitmek istiyorsak "Kuddüs" olan Rabbimizin "Mukaddes" kitabı Kur"ana göre hayatımızı düzenleyelim.  es- SELÂM

  Selâmette olan, selâmette kılan. "Selâm" kelimesi Kur"anı Kerimde 33 defa geçer ama bunlardan yalnız bir tanesi (Haşr 23) Allah"ın ismi olarak geçmektedir.

  Her doğan ölüyor, her yeşeren kuruyor, her yapılan yıkılıyor. Yaratılanların en değerlisi insan doğuyor, büyüyor, ihtiyarlıyor, hastalanıyor, acıkıyor, uyuyor ve ölüyor.

  "Selâm" olan Rabbimiz bütün bunlardan salimdir. İslâm dinini indirerek selâmet yurdu olan Cennete davet eden, bu dünyada gönüller arasına köprü olan selâmı öğreten, "Bir selâmla selâmlandığınız zaman, ondan daha güzel selâm verin veya aynıyla karşılık verin" (Nisa 86) diyerek selâm almayı emrederek, nezaket kurallarını öğreten Rabbimiz Mü"minleri Cehennem azabından selâmette kılandır.

  Müslüman kelimesiyle selâm, İslâm kelimeleri silm kökündendir. Efendimiz: "Müslüman: dilinden ve elinden Müslümanların selâmette olduğu/ zarar görmediği kişidir" buyurmuş. (Buhari 1/9, Müslim iman bab 4, Ebu Davud Cihad Hadis 2481).

  İnkar mikropları saçanlara, isyan okulları kuranlara, harami çeteleri kuranlara dilinle ve elinle bir şey yapamıyorsan bari Müslümanlara dil uzatma. İmam Kuşeyri: "mü"min kardeşiyin bir ayıbını gördüğünde onu yetmiş çeşit ma"zeret bularak temize çıkarmaya çalış. Eğer ma"zeret bulamazsan sen yinede yetmiş ma"zerete ikna olmadın diye kendini ayıpla" diyor.(Kuşeyri,et Tahbir fi t Tezkir, s:29)