ANA SAYFAKİTAPLARIM  Kitap: ESMA
  Bölüm: Esma06
  Kitap Sayfa:
  isimler 3


  el " MÜ"MİN

  İman veren , güvenlikte kılan , iman edenleri iki dünyada da güvenlik içinde yaşatan ve bir ismide "Mü"min" olan Allaha iman edenler insanlara güvenlik vermeye çalışmazlar . Güvenilen bir insan olmaya çalışırlar.

  İmanın dünyada sağlayacağı güvenliği Efendimiz: "Allaha yemin olsun ki Allah bu İslâm işini tamamlayacak, hatta bir yolcu San"a şehirden Hadramuta kadar yürüyecek Allah korkusundan ve birde koyuna kurt saldırır korkusundan başka hiçbir şeyden korkmayacak" buyurmuş.

  (Ebu Davud , cihad bab 107 hadis 2649 Buhari ikrah bab ,t, Ahmed, Müsned 5/109,110)

  Bir ismi "Mü"min" olan Rabbimizin verdiği imanın sağladığı güvenlikle eşkıya yatağı San"a ile Hadramut arasında 1400 sene önce güven içinde yolculuk yapmışlar.

  M. Akif Ersoyun:

  "Kenarı Diclede bir kurt aşırsa bir koyunu,

  Gelirde adl-i ilahi sorar Ömer"den onu"

  Diye şiirleştirdiği Hz.Ömer, Medinede devlet başkanı iken Dicle nehri kenarında bir koyunun kurt tarafından yenmesinden kendini sorumlu tutuyor .

  İşte "Mümin" olan Allah a iman eden mü"müinin yönetimi öyle olur.

  1400 sene sonra İslâm sistem olarak rafa kaldırıldı . Batıdan sistem ithal edildi ve Dicle nehri kenarında terör adı altında 30.000 (otuzbin) insanın kanı akıtıldı .

  Dicle kenarında değil şehrin merkezinde en güvenli merkez diye yapılan binanın 25. Katında yirmi beş ayrı güvenlik tertibatı olan yede yaşayan insanın güvenliği olmadığını bütün dünya gördü .

  Asker ve gardiyan tarafından korunan hapishanelerde güvenlik kalmadı. Her insanın arkasına bir emniyet görevlisi taksanız, emniyet görevlisinin ardına da bir görevli gerekir. Onun ardına da biri gerekir. Bu da olmayacağına göre her insanın içine emniyet görevlisi olarak "Mü"min" olan Allah"a iman yerleştirilirse emniyet=güvenlik iki dünyada da sağlanmış olur.  el-MÜHEYMİN

  "Gözeten ve koruyan" manasına gelen "el-Müheymin" ismi, Kur"anı kerimde Rabbimizin ismi olarak bir defa geçmektedir. (Haşr 23)

  Rabbimiz Kur"anı Kerimi bize tanıtırken "Biz, sana kitabı hak ile kendinden önceki kitabı tasdik etmek ve onu korumak üzere indirdik"(Maide 48) diyerek Kur"anın kendinden önce geçen Tevrat, Zebur, İncil ve diğer sahifeleri kendi içinde koruduğunu ve onları tasdik ettiğini ifade ediyor.

  "Yerde ve gökte zerre ağırlığında bir şey de olsa Rabbinden kaçmaz. Ondan daha küçük ve ondan daha büyük olan her şey apaçık bir kitaptadır" (Yunus 6)

  Hz. Adem"in genlerini bizde koruyan, Hz. Adem dönemindeki su, hava, hardal, incir çekirdeğini olduğu gibi koruyan Rabbimiz geçmiş peygamberlere indirdiği kitapları Kur"anın içinde korumaktadır. "Müheymin"e iman edenler eski ilimleri ve eski sanatları, yeni ilim ve sanatların içinde korurlar.

  Gönüllerimizden geçeni bilen, genlerimizi şifreleyen "Müheymin"e iman eden bir Mü"min gözetildiğini bilerek yirmi dört saatinde edepli olmaya çalışır.

  Fuzuli gibi:

  "Müheymina, Sameda, bende-i siyeh ruyem

  Sahifei amelim ma"siyet hattıyla kara"

  "Ey Müheymin ve Samed Allah"ım! Kara yüzlü bir kulunum. Amel defterim isyan yazısıyla kapkara" diyerek af dilenelim.

  el_AZİZ

  ÜSTÜN, DEĞERLİ, GÜÇLÜ VE EŞSİZ manalarına gelen el-Aziz ismi Kur"anı kerimde 90 defa geçmektedir. Kur"anı Allah kelamı olması nedeniyle Fussilet 41 de el-Aziz kelimesi Kur"anın sıfatı olarak gelmiştir.

  Yusuf suresinde Mısır yöneticilerine de Aziz ismi kullanılmıştır. Tevbe 128 de Peygamber efendimizin sıfatı olarak Aziz kelimesi kullanılmış.

  Rabbimiz: "Kim izzet isterse bilsin ki izzetin tamamı Allah"a aittir" buyurur. (Fatır 10) Münafikun suresi 8 inci ayette ise: "İzzet, Allah"a, Rasulüne ve Mü"minlere aittir" buyurur.

  Aziz olan Allah"a gönül veren kişi izzet bulur. Allah"ın yükselttiğini kimse alçaltamaz. Allah"ın alçalttığını kimse yükseltemez.

  Kalbde Hak büyüdükçe halk=dünya küçülür. Dünya küçülünce kişinin kimliğide büyür.

  Sevgili Peygamberimiz: "Kim bir zengine zenginliği nedeniyle tevazu gösterirse dininin üçte ikisi gider" buyurmuş. (Kuşeyri, et-Tahbir s:32. Hadisi Beyhakinin rivayet ettiğini Keşf-ül hafa haber verir) Kişinin kimliğini kalbi, bedeni, ve dili oluşturur. Bedeni ve diliyle alçalırsı üçte ikisi gider. Kalbiyle de alçalırsa hepsi gider. Allah korusun.