ANA SAYFAKİTAPLARIM  Kitap: ESMA
  Bölüm: Esma07
  Kitap Sayfa:
  isimler 4
  el-CEBBAR

  "Kırılanı saran, bozulanı düzelten, her şeyden yüce ve dilediğini zorla yaptıran" manalarına gelen "Cebbar" ismi Kur"anı kerimde Haşr 23 de bir defa zikredilmiştir.

  Peygamberlere isyan bayrağını çeken ve kendi koyduğu kurallara uyan yöneticiler için zorba anlamında Cebbar kelimesi kullanılmıştır. (Hud 59) peygamber efendimize "Sen onlar üzerine bir zorba-Cebbar değilsin" buyurmuş. (Kaf 45) ve böylece kıyamete kadar gelecek olan Müslüman yöneticiler bu ayeti okuyunca yönettiği ülkeyi bir hapishaneye çevirmemesi emredilmiştir. Denizde balıkların, havada kuşların karada hayvanların ve ağaçların kırıklarını saran "Cebbar" olan Rabbimizdir. İnsanlık ailesi ise altı milyar insanın sağlık sorunlarını çözememiştir.

  Cebbar olan Rabbimiz dünya yaratılalıdan beri yarattıklarının kırıklarını onarmaya devam ediyor.

  Milyarlarca balıktan, milyarlarca kuşlardan bir tanesini insanoğlu tehlikeden kurtarıp tedavi etse günlerce televizyon ekranlarından o iyilik sembolü insan baş haber olur.

  Hergün milyonlarca hayvanın doğumunu sağlayan, onlara sıhhat veren, doğum yaptığı gün süt veren, "Cebbar" olan Rabbimiz ise ekranda bir defa zikredilse irtica hortladı yaygarası başlar. Yaygarayı başlatan, kalpten hastaneye kaldırılsa ona yine şifa veren "Cebbar" olan Rabbimizdir. Cebbara iman eden mü"min insan, hayvan ve diğer yaratıkların yarasına merhem, kırığına sargı olur. Onları kendine doğru yükseltir, yüceltir.

  el-MÜTEKEBBİR

  BÜYÜKLÜĞÜNÜ BİLDİREN manasına gelen bu güzel isim Rabbimiz için Kur"anı Kerimde Haşr 23 de bir defa zikredilmiştir. Kendini ilah yerine koyan, büyüklük taslayan, baskı rejimi kuran zorba firavun hakkında Mü"min suresi 27, 35 inci ayetlerde Mütekebbir olarak tanıtılmaktadır.

  Doğan, ölen bir tek canlı veya birtek dane veya çekirdek yaratamayan büyüklük taslarsa aleme rezil olur. Zalim birinin adalet ödülü alması gibi gülünç olur.

  Ancak "Mütekebbir"=büyüklenen, büyüklüğünü bize zerreden yıldızlara kadar yarattıklarıyla gösteren ve indirdiği kitaplarıyla bildiren Rabbimize iman edenler, gönüllerinde en büyük olarak onu görenler Onun yarattıklarını gözlerinde küçültürler.

  40 kilometre koşucusunun ödüle kilitlenerek koştuğu gibi, yol kenarındaki dereler, çiçekler, çimenler onu yolundan alıkoymadığı gibi mü"min insanda "Mütekebbir" Rabbine sığınınca kendini ilah yerine koyanları gözünde büyütmez.

  Batıdan korkmaz. "Doğuda, batıda Rabbindir" der ve yürür. Yürürken "Gözü kamaşmaz, şaşmaz ve taşkınlık yapmaz" (Necm 17) Bizlere mütevazi olmak düşer. Haddini aşan aşağı düşer.

  el-Halik

  YARATAN manasına gelen el-Halik ismi Kur"anı kerimde sekiz defa tekrarlanmaktadır. Yüz ellinin üzerinde ....yarattı, .....yaratır şeklinde Rabbimizin yaratmasından haber veren ayetler vardır.

  "Kün-ol" emriyle kainatı yaratan, topraktan çiçek yaratır gibi Adem (a.s)"ı yaratan, meniden servi boylu erkek ve kadını yaratan, bu yeryüzünün bir karışlık toprağıyla Hz. Adem"den günümüze kadar gelen bütün insanların ve şimdi yaşamakta olan altı milyar insanın ve bütün hayvanların gıdasını yaratan Halikımıza iman etmek, yapılan bütün iyiliklere şükretmektir. Yeryüzündekilerin hepsinin insan için yaratıldığını (Bakara 29) insanında cinlerinde Allah"ı tanımaları ve ibadet etmeleri için yaratıldığını haber verir (Zariyat 56)

  Değerli ustaların yaptığı sanat eserleri topraktan, alçıdan bile olsa antikacılar onu kırmazlar. İpekten fırçalarla temizlerler.

  İnsan ve tabiat Halikımızın bize emanetidir. Onun bir çizgisi dahi israf edilmemeli, kırılmamalıdır. Haksız yere bir damla kan akıtılmamalıdır. Gönül Ka"besi ateşe verilmemelidir.

  el-BARİ

  Düzelten, iyi eden, güzel yapan manalarına gelen el-Bari ismi Kur"anı kerimde üç defa geçmekte. (Haşr 24, Bakara 54)

  el-Halik= Yaratan manasınadır. el-Bari de düzelten manasınadır. Topraktan insanı yaratan Halik, o insanı el, kol, yüz, göz halinde düzelten Bari dir.

  el-MUSAVVİR

  SURET veren, kılık, kıyafet veren manasına gelen bu isimde Kur"anda Haşr suresi 24 de bir defa geçmektedir.

  "Rahimlerde size dilediği gibi şekil veren odur. (Al-i İmran 6) "Sizi şekillendirdi ve şekillerinizi de güzel yaptı" (Mü"min 64, Teğabün 3)

  İnsanlık ailesi bir tek kirpik yaratamamıştır. Bir göz veya bir kaş yapamamıştır. Ama Allah"ın yarattığı göz ve kirpik üzerine binlerce yıldır şiirler söylenmiş yinede hakkı verilememiştir.

  Allah"ımızın Halik ismiyle yarattığı, Bari ismiyle düzelttiği, Musavvir ismiyle şekillendirdiği tabiatın ve tabiat üzerinde yaşayanların bir teline ve bir çizgisine zarar vermeyelim. Bir ressamın o hareketsiz resmine bir çizik atsanız değeri düşer. Rabbimize ve yarattıklarına saygısız davranırsak o zaman bizim değerimiz düşer. Rabbimiz kafirler için "onlar yaratılmışların en şerlisidirler" buyurur. (Beyyine 6).