ANA SAYFAKİTAPLARIM  Kitap: ESMA
  Bölüm: Esma13
  Kitap Sayfa:
  isimler 10


  el-HALİM  "Yarattıklarına yumuşak davranan" anlamına gelen "el-Halim" ismi cemili Kur"anı kerimde Rabbimizin ismi olarak on bir defa geçmekte.

  İbrahim, İsmail ve Şuayb aleyhisselamlar içinde el-Halim-yumuşak başlı kelimesi kullanılmış. (Tevbe 114, Hud 75, Saffat 101, Hud 87)

  "Allah"ın kalplerinizde olanı bildiğini bilin ve ondan sakının. İyi bilinki şüphesiz Allah bağışlayandır, Halimdir-yumuşak davranandır." (Bakara 235)

  Allah (c.c.) kendisinin yarattığı insanların Allah"ın şeriatına değilde kendileri gibi insanların kurallarına uyarak onları ilahlaştırdıkları halde onları hemen cezalandırmayandır. (İsra 141-144)

  Yediği yemeğin suyunu mazlumların gözyaşından, sosunu mağdurların kanından temin eden zalimlerin yaptığından Allah"ın haberi vardır.

  "Zalimlerin yaptığından Allah"ı gafil zannetme. Ancak onları(n azabını) gözlerin belerip kalacağı bir güne erteliyor." (İbrahim 42)

  Eşcinsellerin cezasının tehir edilmesi ve zaman tanınması için Rabbine yalvaran İbrahim aleyhisselam Rabbimizin kelamıyla "O Halim- yumuşak huylu, yanık yüreklidir" diye övülmekte. (Hud 75)

  Bizler Halim Rabbimize iman edenler olarak yumuşak huylu tatlı dilli, güler yüzlü, bal gibi sözlü olacağız. Güçlü iken böyle olacağız.

  Su, yumuşacık ama kayaları deliyor. Kuru ağaçların tepesine çıkıp çiçeğe dönüşüyor. Evlerimizi aydınlatıyor. Binlerce ton ağırlığı kaldıran güce dönüşüyor.

  İbrahim"in Halim-yumuşaklığı Nemrutun saltanatına son veriyor. Ancak Akif"in:

  "Yumuşak başlı isem kim dedi uysal koyunum"

  Kopar belki ama çekmeye gelmez boynum"

  dediği gibi iyilikle yılanı deliğinden çıkarıp zehirli dişlerini zararsız hale getireceğiz. Kuduz köpek bizi ısırdı diye bizde onu ısırmayacağız. Kendimizi de kuduzu da tedavi edeceğiz. Sonra da koyuna bekçi yapacağız.

  "Eğer Allah insanları yaptıkları yüzünden azapla yakalayıverseydi, yeryüzünde hiçbir canlı bırakmazdı." (Fatır 45)

  "Allah kahretsin" dediklerimizi Allah yok etseydi, tek başımıza kalırdık. "Ya Halim" diyelim.

  el-AZİM

  "Çok büyük" anlamına gelen "el-Azim" ismi celili Kur"anı kerimde Rabbimizin ismi olarak altı defa geçmekte. Bir defa Kur"anı azim olarak (Hıcr 87) geçmekte. Yüz defada büyük başarı, büyük mükafat, büyük ahlak, büyük haber, büyük gün, büyük günah gibi Allah"ın yarattıklarının sıfatı olarak geçmekte.

  Yeryüzünün, dağların, denizlerin büyüklüğünü düşünün. Güneşin ve yıldızların büyüklüğünü ve aralarındaki uzaklığı anlatacak rakam bulunamadığından ışık yılıyla anlatılmaya çalışıldığını düşünün ve evrenin büyüklüğünü hayal edin.

  Hadisi şeriflerde bildirildiğine göre yedi kat gökyüzü, bütün yıldızlarla beraber, yedi kat yeryüzü "Kürsi" nin yanına atılsa, çöle atılan demirden bir yüzük gibi kalır. "Kürsi" de "Arşı a"la" nın içine atılsa oda çöle atılan bir demir yüzük gibi kalır. (Tefsiri ibni Kesir Bakara 255)

  "O"nun ilminden yalnız Onun dilediğinden başkasını kavrayamazlar. O"nun kürsisi gökleri ve yeri kuşatmıştır. Onların (göklerin ve yerin) korunması O"na ağır gelmez. O yücedir, çok büyüktür" (Bakara 255)

  "Çok büyük" olan Allah"a iman edenler, büyük alim, büyük mimar, büyük sanatçı, büyük komutan, büyük işveren, büyük işçi yetiştirmeye çalışırlar ve kul yanında küçülmezler.

  el-ĞAFUR

  "Günahları örten, çok bağışlayan" anlamına gelen el-Ğafur ismi Kur"anı kerimde 91 defa geçmekte ve buda bize Rabbimizin afvediciliğinin hep öne çıkarılması gerektiğini ve bizimde Allah"ın kullarının kusurlarını kapatmamız gerektiğini ifade etmekte.

  El-Ğaffar ismi cemilini açıklarken ifade ettiğimiz gibi Rabbimiz vücudumuzun içini kan, kemik, et, sinirle donatmış, ama dışımıza incecik bir cild perdesi çekerek güzelleştirmiş.

  İçimizden geçen kötü düşünceleri kapatacak bir perde vermiş. İşte el-Ğafur"a iman eden bizlerde ayıpları, kusurları, günahları teşhir etmeyeceğiz.