ANA SAYFAKİTAPLARIM  Kitap: ESMA
  Blm: Esma14
  Kitap Sayfa:
  isimler 11


  eş-ŞEKUR  "Azıcık teşekküre çok karşılık veren" anlamına gelen "eş-Şekür" ismi cemili Rabbimizin ismi olarak Kur"anı kerimde 4 yerde geçer.

  Bu eş-Şekür ismi Rabbine kul olan, onun verdiği nimetlere kalple, elle, dille, bedenle teşekkür eden insanlar için de kullanılmış.

  Kalbimizde ilah olarak Allah"dan başkasına yer vermemek suretiyle Rabbimize teşekkür edeceğiz.

  Dilimizden çıkan kelimelerin çoğunluğu Allah"ı, kitabını, Rasulünü, emir ve yasaklarını anlatmakda kullanılırsa dilimizle teşekkür etmiş oluruz.

  Kur"an okuyan, namaz kılan, gizlide açık da yardım eden, (Fatır 29,30) iyilik yapan (Şura 23) yardım olsun diye borç para veren (Teğabün 17) insanların bu yaptıklarının hepsinin Allah"a teşekkür olduğunu ve Allah"ın da bu teşekkürlere kat kat karşılık vereceğini ifade eder.

  Hata bizden Ata (bağış) ondan

  Şükür bizden şekürlük ondan.

  Ziraat fakültesinin bir kitabında okumuştum. "Üç tonluk bir ağaç üç ton oluncaya kadar topraktan 57 gram almış."

  Çölde bir damla su görmeyen çöl çiçeklerini taçlandıran Rabbimiz, bizim azıcık ibadetlerimizi çok sevapla karşılayacağını va"dediyor.

  Teşekkür büyük bir nezakettir, ama teşekkürlere daha iyi ve güzel bir şekilde karşılık vermek daha büyük bir inceliktir.  el-ALİYYÜ  "Yücelerden yüce" anlamına gelen el-Aliyyü ismi celili Kur"anı kerimde 8 defa geçmekte.

  "O"nun (Allah"ın) dışında çağırdıklarının hepsi batıldır. Şüphesiz O yücedir, büyüktür." (Lokman 30)

  Zatıyla, sıfatıyla her şeyden yücedir. Çünkü bizim "yüce" dediğimiz şeyleri O yaratmıştır. Yüceler yücesine iman edenler de yücelirler. Yüce Rabbimiz, Firavunun orduları karşısında ürperen Musa (a.s)a "Korkma en yüce sensin" buyurmuştu. (Taha 68)

  Muhammed ümmetine de "Gevşemeyin, üzülmeyin eğer iman ediyorsanız en yüce olan sizsiniz" buyurmuş. (Ali İmran 139)

  Sevgili Peygamberimiz Mekke"yi fethetmek için kuşattığında Ebu Süfyan, görüşme yapmak için Efendimizin yanına gireceğinde yanına Efendimizin çok sevdiği Aiz b. Amr"ı da alır. Sahabelerden biri: "Ya Rasulellah, Ebu Süfyanla, Aiz b. Amr geldiler" der. Efendimiz: "Aiz b. Amr"la Ebu Süfyan geldiler" diye cümleyi düzeltir ve "İslam yücedir. Müslümanın üstüne çıkılmaz, önüne geçilmez" buyurur. (Fethul-Bari, ibni Hacer 3/220 Darakutni ve fevaidi Ebi Ya"ladan)

  Konuşurken bile kafirin adını Müslüman"ın adının önüne almayın. Yazarken, sıralarken Müslüman"ın adının önüne kafirin adını yazmayın.

  İbrahim (s.a.v.) ve Nemrut, Musa (s.a.v.) ve Firavun, Muhammet ve Ebu Cehil diye yazılır. "Filan kafir konuşmasında, yazısında benden bahsetmiş" diye sevinenler imanlarını yeniden kontrol etsinler. Allah"ı inkar eden birinin beni övmesi benim için eksikliktir.

  Nüfus kütüğünden başka hiçbir yerde adı yazılı olmayan, kimsenin tanımadığı, ama Allah"ın sevdiği bir garip kulun gönlünde yer edinmek saraylara sahip olmaktan daha değerlidir.

  "Ben sizin en yüce Rabbinizim" diyen Firavunlaşmış insanlara Musa aleyhisselam gibi elinde asa, dilinde en yumuşak kelimelerle yüceler yücesinin kim olduğu tanıtılacak.