ANA SAYFAKİTAPLARIM  Kitap: ESMA
  Bölüm: Esma16
  Kitap Sayfa:
  isimler 13


  el-HASİB

  "Yarattıklarının hepsine yeten ve hesaba çeken" manasına gelen "el_Hasib" ismi celili Kur"anı kerimde 5 defa geçmekte. Ayrıca yedi defada "Hesabı çabuk görendir" manasına gelen seri-ül-hisab geçmektedir. "Muhakkak Allah her şeyin hesabını yapandır." (Nisa 86)

  "Benzemez hesabı hesabımıza" Zerre kadar iyilik karşılığını görecek. Zerre kadar kötülükde yine karşılığını görecektir. (Zilzal) Onun için organlarımızın hepsi dinimizin kontrolü altında hareket etmeli.

  Daraldığımız, bunaldığımız, bir işin altından kalkamadığımız zamanlarda "Hasbünallah" Allah bize yeter deriz ve biraz olsun rahatlarız.

  O (mü"minlere) insanlar "şüphesiz düşmanınız olan insanlar sizin için kuvvetlerini topladılar. Onlardan korkunuz" dedide bu onların imanını artırdı ve onlar: "Allah bize yeter, O ne güzel vekildir" dediler. Dünyanın bütün orduları birleşse bir mü"minin üzerine yürüse el-Hasibe iman eden bir Müslüman Hasbünallah=Allah bize yeter der ve yoluna devam eder.

  El-CELİL

  "Şanı yüce" manasına gelen "el-Celil" ismi şerifi Kur"anı kerimde iki defa zü-l-celal olarak geçmekte. (er-Rahman 27,28)

  İlmiyle herkesten yüce, kudretiyle her şeyden yüce, san"atıyla herkesten yüce, her türlü sıfatıyla herkesten ve her şeyden yüce olan el-Celile iman eden bir mü"min ahlakını Kur"ana göre ayarlayarak yücelmeye çalışırda günahlar, pislikler, rezaletler, sefahetler ona ulaşamaz.

  Günah, inkar, isyan içinde debelenen insanların gönüllerinden tutarak onlarında yücelmesine çalışır.

  El-KERİM

  "İyilik yapan, Keremi bol" anlamına gelen "el-Kerim" Rabbimizin ismi olarak iki yerde geçmekte. (Neml 40)

  "Ey insan, Kerim olan Rabbine karşı seni aldatan nedir"" (İnfitar 6)

  Kerim olan Rabbimiz bizi yaratmış. İhtiyacımız olan havayı, güneşi, suyu bol miktarda yaratmış. Vücudumuzun organlarını parayla almaya çalışsak trilyonlar versek alamayız. Rabbimiz bize karşılıksız olarak vermiş. Verirken mü"min kafir ayırımıda yapmamıştır.

  Kullarını müsafir olarak ağırlayacağı, dünyayı da çiçeklerle, böceklerle, yıldızlarla, denizlerle süslemiş.

  Azıcık ibadetlerimize, sadakalarımıza bol sevap va"deden Kerime iman edenlerde Allah"ın kullarına karşı iyilik yapmaya devam ederler. İnsanların hatalarını görmemeye çalışırlar. İnsanların küçücük iyiliklerini gözlerinde büyütürler.

  İnsanlara iyilik yaparken hak edip etmediğini düşünmezler. Çünkü Kerim olan Rabbimiz bizlere nimetler verirken bizim ona layık olup olmadığımızı hesaba katmadan O kereminden vermiştir.

  Er-RAKİB

  "Gözeten" manasına gelen "er-Rakib" ismi şerifi Kur"anı kerimde üç yerde geçmekte. "Şüphesiz Allah üzerinizde gözeticidir" (Nisa 1) buyurur.

  Bir günlük hayatımızın gizli kamerayla çekileceğini öğrensek o gün akşama kadar her türlü hareketimizi kontrol eder, hoşa gitmeyen şeyleri yapmayız.

  Er-Rakibin bizi her an gözetim altında tuttuğuna iman etmemiz bizim her hareketimizi İslami kurallara uygun olarak yapmamızı sağlar. İslami kurallara uygun hareket eden bir mü"minin elinden ve dilinden kimse zarar görmez.