ANA SAYFAKİTAPLARIM  Kitap: ESMA
  Bölüm: Esma17
  Kitap Sayfa:
  isimler 14


  el-MUCİB

  "Duaları kabul eden, istekleri yerine getiren" anlamına gelen "el-Mücib" ismi cemili Kur"anı kerimde bir yerde geçer. "Ondan af talebinde bulunun. Sonra ona tevbe edin. Şüphesiz benim Rabbim yakındır, kabul edendir." (Hud 61) Bize bizden daha yakın olan Rabbimize dualarımız, isteklerimizde bizim kaderimizdir. "Bana dua edin size karşılık vereyim" (Mü"min 60) buyurur.

  İbadetlerimizin özü olan dualarımızın ne zaman nasıl kabul edileceğini biz bilemeyiz. Şunu kesinlikle bilelim ki Allah dualarımızı kabul eder. İstediğimizi vermezde bizim için hayırlı olan başka bir şey verir. Hemen verir veya yıllar sonra verir. Veya ahirette verir.

  Biz istekte bulunuruz amma istediğimiz şeyin bize faydalımı, zararlımı olacağını bilemeyiz. Onun için her şeyin hayırlısını isteyeceğiz. Bütün isteklerimizi Rabbimizden isteyeceğiz.

  El-Mücib"e iman eden mü"minler olarak bizlerden istekte bulunanların ihtiyacını karşılamaya çalışacağız. İsteyeni azarlamayacağız, hafife almayacağız. Verecek bir şeyimiz olmasa bile tatlı dilimiz var.

  El-VASİ

  "Her şeyi kuşatan, geniş" anlamına gelen el-Vasi ismi şerifi Kur"anı kerimde 9 defa geçmekte. "Sizin ilahınız ancak O Allah"tır ki Ondan başka ilah yoktur. Her şeyi ilmi ile kuşatmıştır." (Taha 98) Onun ilminin dışında hiç bir varlık yoktur. Günümüzde değer verdiğimiz ilim adamlarının ilminin konusu olan maddeyi yaratan, yaşatan ve yöneten O her şeyi kuşatan Allah"tır.

  Rahmetiyle her şeyi kuşatan (A"raf 156) Kürsisi kainatı kuşatan (Bakara 255) el-Vasi"a iman edenlerin yürekleri yedi kat sema kadar geniş olmalıdır.

  Kendisine kötülük yapanı afvetmeli, vermeyene vermeli, gelmeyene gitmeli.

  El-Vasi olan Rabbimiz kendisini inkar edenlerin dilini kesmiyor. Ekmeğini de kesmiyor.

  El-HAKİM

  "Hükmeden, işleri sağlam ve hikmetli olan" manasına gelen el-Hakim ismi cemili Kur"anı kerimde 91 defa geçmekte.

  Kur"anı Hakim, Allah kelamı olması nedeniyle lafzı manası gayet muhkem=sağlam, emir ve yasakları hikmetli olduğundan Kur"anı Hakim, zikri hakim, Kitabı Hakim olarak isimlendirilmiştir. (Yasin 2, Ali İmran 58, Yunus 1, Lokman 2)

  Hakim olan Rabbimizin yarattığı her şey hikmetlidir. Boş, gayesiz, faydasız bir şey yaratmamıştır.

  Yarattığı en küçük zerreden en büyüğüne kadar sağlam ve güzel yaratmıştır. Yarattığı her şeyde sağlamlık, güzellik ve faydalılık hedeflenmiştir.

  Kur"anı Hakimin 1400 yıllık zaman içinde içine bir tek harf sokulamamış, bir tek harf çekilememiştir.

  Bir atomun sağlamlığı, estetiği ve faydalılığı günümüzde yeni anlaşıldı. Halbuki Hakim olan Allah onu binlerce yıl önce yaratmıştı.

  Hakime iman eden bir mü"min yaratılan her şeyin bir hikmete binaen yaratıldığını bilir ve hiçbir şeyi israf ve imha etmez.

  Yaptığı her şeyin sağlam, estetik ve faydalı olmasına dikkat eder.

  El-VEDÜD

  "Seven ve sevilen" anlamına gelen el-Vedüd ismi cemili Kur"anı kerimde iki defa geçmekte. "Rabbinize istiğfar edin. Sonra ona tevbe edin. Şüphesiz benim Rabbim çok merhametlidir, çok sevendir." (Hud 90) "O afvedendir, çok sevendir." (Büruc 14)

  Sevmeyi yaratan O, Sevdiklerimizi yaratan O. Öyle ise öküz gözü gibi her karpuz kabuğunun peşine düşmektense kimleri ne için seveceğimizi, sevgiyi yaratandan öğrenelim.

  Allah"a ve Rasulüne karşı düşmanlık yapan, onlara sınır çizen ve karşı kanunlar koyanlar, Allah"a ve ahirete iman edenlerin, babaları, çocukları, kardeşleri ve akrabaları dahi olsa sevemeyeceklerini bildirir. (Mücadele 22)

  Domuza inci gerdanlık takılmadığı gibi, gül küllüğe atılmadığı gibi Vedüd Rabbimizin bizlere lütfettiği sevgiyi de israf edip kafirler, zalimler ve soygunculara sevgi göstererek onları cesaretlendirmeyelim. İman edip ameli Salih işleyenlere sevgi vereceğini haber verir Rabbimiz (Meryem 96)

  İleride iman ettiği takdirde sıcacık dostumuz olacak olan düşmanlarımıza dahi kötü söz söylemememiz istenir bizden. (Mümtehine 7)