ANA SAYFAKİTAPLARIM  Kitap: ESMA
  Bölüm: Esma19
  Kitap Sayfa:
  isimler 16


  eş-ŞEHİD  "Her yerde hazır olan ve her şeyi gören" anlamına gelen "eş-şehid" ismi şerifi Kur"anı kerimde Rabbimizin ismi olarak yirmi defa geçmekte. "Şüphesiz Allah her şey üzerine şahiddir" (Nisa 33) "Şahid olarak Allah yeter" (Nisa 79) Bu ayet Kur"an da sekiz defa tekrarlanmıştır.

  Rabbimiz bu tekrarıyla anne şefkatinden daha merhametli olduğunu, annenin yavrusunu uyarmak için aynı kelimeleri tekrarladığı gibi Rabbimiz de bizi uyarmakta. Bir insan sevdiği birinin gözleri önünde hırsızlık yapamaz. Sevdiğinin gözlerinin içine bakarak yalan söyleyemez. Çok sevdiği birinden rüşvet alamaz.

  Yapılan her türlü kötülükler gizli, belgesiz ve şahidsiz yapılır. Rabbimiz ise her yerde hazır ve nazırdır. Suç işleyecek eli, ayağı, gözü, gönlü yaratan O. Suç işlenecek gizli mekanı yaratan O. O, her şeyi görmekte. Her şey Onu göstermekte. Kırbaçla dövülen adamın hiç bağırmadığını görenler "niçin bağırmazsın"" dediklerinde, "Sevgilim bana bakıyor" demiş. (et-Tahbir-Kuşeyri 67) Rabbimiz, peygamberimize "Rabbinin hükmüne sabret! Şüphesiz sen gözlerimizin önündesin" (Tur 48)buyurmuş. Peygamber efendimizde kendisine karşı yapılan baskıların hiç birini Ashabına anlatmamıştır.  El-HAK  "Varlığında hiç şüphe duyulmadan kabul edilen. Gerçek olan" anlamına gelen "el-Hak" ismi şerifi Kur"anı kerimde on defa tekrarlanmıştır. (Kehf 44, Taha 114, Hac 6, 62, Lokman 30, Nur 25, Zuhruf 86, Hadid 16, Mümtehine 1)

  Ayrıca Hak kelimesi Kur"anın adı olarak doğru, adalet, hak, hisse, gerçek anlamlarında Kur"anı kerimde 218 defa tekrarlanmıştır.

  Elimizle tuttuğumuz, gözümüzle gördüğümüz bu varlık aleminde her an değişiklikler oluyor. Dünya dönüyor, güneş dönüyor, yıldızlar dönüyor. İnsanlar ölüyor, ağaçlar kuruyor. Bütün bunları evirip çeviren biri var ki O doğmaz, ölmez, ihtiyarlamaz, hastalanmaz, uyumaz, uyuklamaz. O, olduğu gibi gerçek var edicidir. "Bilirler ki şüphesiz Allah apaçık Hakkın ta kendisidir" (Nur 25)

  Hak, Allah olunca onun sözüde en doğru olur. "Doğruyu ben söylerim" (Sad 84) buyurur.

  Cenabı Hakk"ın yarattığı kullarda hakkı=doğruyu söyleyebilir. Ancak insanların söylediklerinde yanılma ihtimali vardır. Devletler, sistemler, akımlar, partiler ve "benim dediğim doğru" deyip kabul ettirmek için bazen elin parmak çokluğuna, bazen elin yumruk gücüne baş vuranlar söylediğinin doğruluğunda şüphe duyanlardır.

  Biz, Allah"ın kelamı Kur"anda olan bir söz üzerine söz söylemeyiz, söyleyeni de dinlemeyiz.

  Sözlerimizin doğruluğunu parmak veya yumrukla test etmeyiz. Sözümüz, Allah"ın kitabına, Rasulünün sünnetine ters düşmüyorsa doğru kabul ederiz.

  Cenabı Hakka hakkıyla kul olmaya çalışırız. (Hac 74) Onun sözünü hakkıyla,- harflerin çıkışına dikkat ederek, manasını anlayarak, anladığını uygulayarak- okumaya çalışırız. (Bakara 121)

  Cenabı Hakka iman ettiğimizden insanlar arasında hakla, adaletle hükmederiz. (Sad 26) Hak sahiplerinin hakkını zamanında veririz. (En"am 141)

  Hakka karşı gelenlere, hakları çiğneyenlere, haksızlık yapanlara karşı hak sözü söylemek, hak sahibine hakkını vermek ve haksızın hakkından gelmek için hakkıyla cihad ederiz. (Hac 78)