ANA SAYFAKİTAPLARIM  Kitap: ESMA
  Bölüm: Esma21
  Kitap Sayfa:
  isimler 18


  el-KAVİ

  "Çok kuvvetli" anlamına gelen "el-Kavi" ismi celili Kur"anı kerimde 9 defa geçmekte. Musa aleyhisselam karşısında firavunun mağlubiyeti anlatılırken Rabbimiz: "Şüphesiz Allah çok kuvvetlidir, cezası şiddetlidir" buyurur. (Enfal 52)

  Salih aleyhisselam karşısında Semud kavminin mağlubiyetini anlatırken de Rabbimizin el-Kavi ismi zikredilir. (Hud 66)

  Zulme uğrayanlara harbetme izni veren ayette de Rabbimiz: "Allah kendisine yardım edenlere elbette yardım eder. Şüphesiz Allah çok güçlüdür, Azizdir" (Hac 40)buyurur.

  Sayımını yapamadığımız yıldızları, denizdeki canlıları, havadaki kuşları yaratan, yaşatan koyduğu kurallar içinde yöneten çok kuvvetli Rabbe iman eden bir mü"min güçlü ordulara, güçlü paralara, güçlü görünmeye çalışanlara aldırış etmeden Allah yolunda yürümeye devam eder.

  Bakinin:

  "Baş eğmeziz edaniye dünyayı dûn için,

  Allah"adır tevekkülümüz, i"timadımız."

  "Değersiz dünya için alçaklara baş eğmeyiz biz. Bizim dayanağımız, güvencemiz, itimadımız Allah"adır" dediği gibi, Enfal suresinin 60 ncı ayetinde "düşman için kuvvet hazırlayınız" emrine uyarak güçlü olmaya çalışırız ve el-Kavi olan Rabbimize güvenip yolumuza devam ederiz.

  El-METİN

  "Çok sağlam" anlamına gelen bu "el-Metin" ismi celili Kur"anı kerimde Rabbimizin ismi olarak bir defa geçer: "Şüphesiz Allah rızık veren, çok kuvvetli, çok sağlamdır" (Zariyat 58)

  Bu surede insanlar ve cinleri Allah"a ibadet etmeleri için yarattığını, onlardan rızık istemediğini haber verdikten sonra rızık verenin güçlü ve sağlam Allah olduğunu haber veriyor.

  El-Kavi ile el-Metin ardarda geldiğinden manaları arasında ince bir fark olması lazım gelir.

  El-Kavi yaratılmışları evirip çevirmek onları denetimi altında tutan çok kuvvetli anlamına gelirken el-Metin ise yaratılmışlardan etkilenmeyen, onlara hiç ihtiyacı olmayan çok sağlam anlamına gelir.

  Biz yoruluruz, zayıflarız, kuvvetleniriz, ellerimiz titremeye başlar. Ama Rabbimiz Metindir. Bizimle kıyaslanmaz. Evreni yarattığı zamandan beri hepsini yörüngesinde döndürür de yorulmaz.

  En ünlü halterci birkaç yüz kiloyu kaldırıp birkaç saniye havada tuttu diye alkışlıyoruz.

  Rabbimiz altı milyar insanın üzerinde gezindiği dünyayı ve diğerlerini devamlı döndürürde yorulmaz, zayıflamaz. Metin olan Allah"a iman eden kullarda olaylar karşısında metanetini sağlamlığını korur. Bozguna uğramaz, gevşemez. Kendini koyuvermez. Kendine düşen görevi yerine getirir ve neticeyi Metin olan Allah"a havale eder.  El " VELİ

  "gerçek dost" anlamına gelen "el " veli" ismi cemili K ur"anı Kerimde 11 defa zikredilmiştir .

  "Allah mü"müinlerin dostudur . Onları karanlıklardan aydınlığa çıkardı." (Bakara 257)

  Ana rahminin karanlıklarından dünyanın aydınlığına çıkardı . Dünyanın karanlıklarından imanın aydınlığına çıkardı .

  Bize bütün işlerimizde yardım eden , bizim velimiz gibi işlerimizi kolaylaştıran Rabbimizdir.

  Allah , müminlerin dostu olunca Müminlerde birbirlerinin dostu olurlar.

  "Mümin erkeklerle , mümin kadınlar birbirlerinin dostudurlar. (Tevbe71)

  Mümin olmayanları dost edinmemeleri gerekir.

  "Müminler, müminlerden başka kafirleri dost edinmesinler."( Ali imran 28)

  Maide 51 de Yahudi ve Hıristiyanları dost edinmemiz yasaklanıyor .

  "Dost" diye teceme ettiğimiz bu el " veli kelimesi ile vali kelimesi aynı kökten . Vali , bir şehrin bütün işlerini severek dostca evirip çeviren yöneticidir.

  Yahudi ve Hıristiyanları dost edinmeyin derken Rabbimiz bize onlara yönetim işlerini vermeyin anlamında kullanıyor. Yoksa Yahudi veya hristiyanla komşuluk ilişkileri ticari ilişkiler dostane yürütülür . Ama Müslüman köyüne Yahudi muhtar , Müslüman şehrine Hıristiyan vali atanmaz. Kısacası Müslüman mahallesinde salyangoz satılmaz.

  Allahı gerçek dost kabul eden bir müminin yüreğine korku ve hüzün gelmez.

  "iyi bilinki Allah dostlarına korku yoktur onlar üzülmezlerde." (Yunus 62)

  Bu dünyada güçlü siyasilerle dost olanlar her türlü kanunsuzluğu yapmaktan çekinmiyorlar. Bizler ise Rabbimizi dost edinince Rabbimizin rızasına uymayan her şeyden kaçınırız . Onun yolunda yürürken hiç kimseden korkmayız ve bize karşı alınan her türlü baskı nedeniyle üzüntü bile duymayız. Akrebin görevi sokmak , ateşin görevi yakmak , bizim görevimiz akrebe veya ateşe kızmak değil , ateşte yanmamak için tedbir almaktır.