ANA SAYFAKİTAPLARIM  Kitap: ESMA
  Bölüm: Esma22
  Kitap Sayfa:
  isimler 19


  EL-MÜBDİ

  EL-MUİD

  "Malzemesiz ve modelsiz yaratan" anlamına gelen "el-Mübdi" ismi şerifi Kur"anı kerimde el-Mübdi olarak geçmez. Yarattı ve yaratır anlamında fiil olarak 11defa geçer.

  "İlk haline döndüren" anlamına gelen "el-Muid" ismi şerifide Kur"anı kerimde 11 defa, iade eder, iade ederiz anlamına gelen fiil halinde geçer.

  Kainat yokken Allah vardı. Kainattaki her şeyi malzemesiz ve modelsiz olarak yarattı. Çekirdekten ağacı çıkarıyor, çekirdek tekrar toprağa düşüyor ve baharda yeniden canlanıyor. Ve kocaman ağaca dönüşüyor.

  Modelsiz olarak insanı yaratan Rabbimiz onu da bir kanuna bağlamış. Kanunu kıyamete kadar devam edecek.

  Kıyametten sonra yeryüzüne gelen ve giden her insanı eski haline döndürecek ve hepsine yaptıklarından dolayı hesap soracak ve amellerine göre mükafat veya ceza verecek.

  Rabbimizin tabiat kanunlarına uyduğumuz oranda rahat ediyoruz. Bunda kimse şüphe ve itiraz etmiyor. Tabiat kanunlarını koyan Rabbimiz Kur"anıyla şeriat kanunlarını koymuş, her iki kanuna da uyarsak iki dünyamız güzel olur.

  El-MUHYİ

  EL-MÜMİT

  "Can veren" anlamına gelen "el-Muhyi" ismi cemili Kur"anı kerimde 2 defa geçmekte. (Rum 50, Fussilet 39) "Şüphesiz O ölüleri diriltecektir. O her şeye gücü yetendir" (Fussilet 39)

  "Öldüren, can alan" anlamına gelen "el-Mümit" ismi celilide Kur"anı kerimde öldürdü, öldürür fiilleriyle geçmekte.

  İnsanoğlu bugüne kadar bir tek canlı yaratamamıştır. Bir tek canlının ölümüne de engel olamamıştır. Meniye can veren, çekirdeği çiçeğe döndüren, kışı bahara çeviren, baharı güze döndüren Allah (c.c.)dır.

  Toplumların dirilmesi veya ölmeside Allah"ın elindedir. Rabbimizin diriliş ve ölüş kanunları vardır. Toplumların dirilişi için koyduğu kanunu "Bir toplum kendini değiştirmedikçe Allah o toplumu değiştirmez" (Rad 11)

  Çocuğun olması için bir erkekle kadının evlenmesi kanunu gibi bir toplumun dirilmesi ve ölmesi için de kanunlar vardır. Biz Rabbimizin kanunlarına uyduğumuz oranda diri kalırız, ölsek de diri sayılırız.

  El-HAY

  "Diri" anlamına gelen el-Hay ismi şerifi Kur"anı kerimde 5 defa tekrarlanmakta.

  "Allah. Ondan başka ilah yoktur. O diridir, her şeyi ayakta tutandır" (Bakara 255)

  Her binanın bir ustası, her resmin bir ressamı, her bestenin bir bestekarı mutlaka vardır. "Kendiliğinden olmuştur" demiyoruz.

  Açan çiçekler, uçan kuşlar, yüzen balıklar, gezen, seven, veren insanlar bütün bunlar birini bize işaret ederler.

  El-KAYYUM

  "Her şeyi ayakta tutan" anlamına gelen el-Kayyum ismi şerifi Kur"anı kerimde üç yerde geçer. "Bütün yüzler diri ve her şeyi ayakta tutana boyun eğmiştir. Zulüm yüklenenler ise perişan olmuştur." (Taha 111)

  Hiçbir yaratık yoktur ki varlığı ve varlığının devamı kendi elinde olsun. Yaratılmışların en akıllısı insan dünyaya gelişinde ve dünyadan gidişinde, dünyada yaşarken, ayakta duruşunda bir başkasına muhtaç. Biz otururken, çalışırken, gezerken, uyurken kalbimizi çalıştıran, kanımızı atıp toplayan, yediklerimizi vücudumuzun ihtiyacına göre hazmettiren ve bizi ayakta tutan birisinin varlığını farketmesekte o bizi ayakta tutuyor.

  İman edeni de, inkar edeni de ayakta tutuyor.

  El-Kayyuma iman edenler olarak bizlerde ihtiyaç sahibi her canlının ihtiyacını karşılamak için gayret göstereceğiz.