ANA SAYFAKİTAPLARIM  Kitap: ESMA
  Bölüm: Esma23
  Kitap Sayfa:
  isimler 20


  el-VACİD

  " Yaratılmışların sahibi ve yarattıklarını her an bulan, bilen, gören ve işiten" anlamına gelen "el " Vacid" ismi cemili el " Vacid olarak Kuranı Kerimde geçmiyor. Ancak Duha 7,8 Sad 44 ayetlerinde vecede buldu anlamına gelen fiil halinde Kuranda geçiyor.

  Kainatı Allah yarattığına göre , göklerin ve yerin mülkiyeti ve otoritesi Allaha ait olduğuna göre yarattıklarını dilediği an bulan el Vacid olan Rabbimiz , Mekke çöllerinde kaybolan Muhammed (S.A.V)i bulup doğru yola ilettiğini , fakir bulup zengin ettiğini haber verir .(Duha 7-8)

  Çöldeki her bir kum tanesini yaratan, hikmetini bilen , ve nerede olduğunu gören , dilediği anda bulan Allaha iman etmek bu dünya yolculuğumuzdaki yalnızlığımızı giderir . Binlerce insanın içinde yaşayıpda yalnız kalan insanların tek sığınağı el "Vacid dir. Hücresinde tek başına yaşayanların da tek sığınağı.

  Gördüğümüz, duyduğumuz, Tuttuğumuz , kokladığımız, tattığımız her şeyde el-Vacid i bulup vecde gelmeli.

  el "Vacid e iman edenler yetimleri, garipleri, yalnızları, çaresizleri, zenginlik içinde çaresiz kalanları bulurlar onlara islami kurallar içinde yardım ederler .

  El-MACİD

  "Şanı yüce" anlamına gelen bu "el " Macid" ismi şerifi Kuranı kerimde el macid olarak geçmemekte. Ancak mübalağa sığasıyla "el- Mecid" olarak Kur"anda iki defa geçmekte.

  İnsanlar arasında da şanı yüce insanlar vardır. Ancak onlar doğarlar ve ölürler . Elinin erdiği , gözünün gördüğü, gücünün yettiği kadar cömertlik yapar cesaret gösterir.

  Şanı yüce Allahın görmediği bilmediği , gücünün yetmediği yoktur.

  "el " Macid" e iman eden bizlerde güneş gibi pisliklerden yücelerde olacağız ama pisliği kurutacağız. Güllerle içiçe olup güzelliklere renk ve koku katacağız .

  Yolcunun yoldaşı, gariplerin arkadaşı , yetimlerin gönüldaşı , hastaların ilacı, mazlumların acısını paylaşan, zalimlerin zulmünü engelleyen olarak şanımızı yüceltmeye çalışacağız.

  El-Vahid

  "Benzeri olmayan tek"anlamına gelen "el-Vahid" ismi şerifi Kur"anı Kerimde 21 defa tekrarlanmıştır.

  "Ehad" ismi ise ihlas suresinde bir defa geçmiştir.

  Dünya yaratıldığı günden beri geceyle gündüzün 365 günde saniye ve salise şaşmadan ardarda gelmeleri gülün gül vermesi , arının bal vermesi Allahın tek olduğunu gösterir .

  "Eğer göklerde ve yerde Allah dan başka ilahlar olsaydı ikisininde düzeni bozulurdu."(Enbiya22)

  "Sizin ilahınız bir tektir O Rahman ve Rahimden başka ilah yoktur." (Bakara 163)

  Yaratanımız bir, yaşatanımızda bir . Vücudumuz üzerinde Allah dan başka birininde etkisi olsaydı halimiz ne olurdu "

  Kanımızın akışı , kalbimizin atışı , bizi yönetenin bir olduğunu bize gösteriyor.

  Köylerin, şehirlerin , milletlerin yönetiminde de muhtar, vali, başkan gibi bir yönetici sistemi kabul ediliyor .

  Rabbimiz bir , kitabımız bir kıblemiz bir olunca birlik sağlanır. Birliktende dirlik doğar.

  Es- SAMED

  "Her şey ona muhtaç , o hiçbir şeye muhtaç değil" anlamına gelen "es-Samed"Kuranı kerimde bir defa geçer .

  "Deki O Allah tekdir. Allah Samed dir." (İhlas 2)

  Bizler birbirimize muhtaç olarak yaratılmışız. Birimiz terzi , birimiz berber, birimiz doktor, birimiz mühendis , birimiz çoban , birimiz yönetici, birimiz asker olacağız ki birbirimizin ihtiyaçlarını karşılayalım.

  Rabbimiz Zuhruf suresinin 32. Ayetinde farklı yaratılışımızın hikmetini birbirimizin işini görmek olarak bildiriyor.

  Ama şunu unutmayalım ki ihtiyacımızı karşılayan her şahsı , her damlayı, her daneyi , her ilacı yaratan Allah (c.c)dır.

  Her nefeste biz Ona muhtacız. İnsanlar ihtiyacımızı karşıladığında insanlara teşekkür edeceğiz . O insanları yaratan Allah"a hamd edeceğiz.

  Es-Samed e iman edenler onlar hiçbir muhtacı boynu bükük geri çevirmeyeceğiz. Verecek hiçbir şeyimiz yoksa gül gibi yüz , bal gibi sözle gönüllerini alarak göndereceğiz.