ANA SAYFAKİTAPLARIM  Kitap: ESMA
  Bölüm: Esma26
  Kitap Sayfa:
  isimler 23


  El-Vali

  "Kainatın yöneticisi" anlamına gelen bu ismi şerif Kur"anı Kerim"de bir defa geçmekte. "Allah bir topluma (kötülükleri sebebiyle) bir azap istediğinde onu geri çevirecek yoktur. Onlar için Allah"tan başka yardımcı dost da yoktur." (Ra"d 11)

  "el Veli" ismi cemilinde açıkladığımız gibi bu kelimenin kökünde "yönetici dost" anlamı vardır.

  Bir ilin eğitim, güvenlik, sağlık gibi sorunlarına çareler bulan yetkiliye de Vali diyoruz. Valilerimiz, Rabbimizin isimlerinden birini taşıyorlar. Ona göre dikkatli olmalılar. İnsanları, hayvanları, dağları, denizleri, yolları, tarihi eserleri özetle yönetim alanı içindeki her şeyi yönetirken yönettiklerine dost olduklarını unutmamalı.

  Valiler her yeri ve her şeyi göremezler, bilemezler, uyurlar, izne ayrılırlar. Ama gerçek Vali olan Allah (c.c.) her an ve her şeyi görmekte, bilmekte ve dostça yönetmekte. Kendini inkar edenlere bile can veriyor, kan veriyor, sıhhat veriyor.

  El-Müteali

  "Pek yüce" anlamına gelen "el-Müteali" ismi celili Kur"anı Kerimde bir defa geçmekte. "Gizli olanı da açık olanı da bilir. Büyüktür, pek yücedir". (Ra"d 9)

  Ana rahmindeki değişimleri bilen, toplumsal gelişmeleri ve değişmeleri bilen ve yönlendiren "el-Müteali" pek yüce olan Rabbimizin bir ismi de "el-Ali" idi ve bu ismin açıklamasında geniş bilgi verildi, oraya bak.

  Gizliyi de açığı da bilen ve pek yüce olan Rabbimizden hiçbir şeyin gizlenemeyeceğini bilelim.

  Her sahada yücelmek için yüce olan Rabbimizin ilmine, sanatına, kudretine, ikramına sarılıp onun yaptıkları ve yarattıklarına bakarak ilmimizi, ahlakımızı geliştirmeliyiz.

  Kimseyi aşağılamadığımız gibi aşağılananları İslamla yüceltmeye çalışmalıyız.

  "El-Berr

  "Çok iyilik eden" manasına gelen "el-Berr" ismi cemili Kur"anı Kerimde bir defa geçer. "Bundan önce (dünyada iken) biz Allah"a dua ederdik. Şüphesiz O çok iyilik edendir, çok merhamet sahibidir." (Tur 28)

  İyiliklerin kaynağı Allah (c.c.)dır. İyiliği de, iyilik yapanı da yaratan Odur.

  Yahya peygamberi şefkatli, tertemiz, anne ve babasına iyi davranan bir insan yapan Allah (c.c.)dır. (Meryem 14) İsa aleyhisselamı annesine karşı iyilik yaptıran yine Allah (c.c.)dır. (Meryem 32)

  "Çok iyilik eden" Rabbimizin bize en büyük iyiliği akıl vermesi ve bu akıla iman nasip etmesi, sonra sıhhat ve afiyet vermesi. Kalb ve kalıbımızla kendisine kulluk yapmamızı lutfederek başkalarına kul olmamızı engellemesidir.

  Bizim de iyilik yapmamızı ister ve iyiliğin ne olduğunu Bakara 177 nci ayette şöyle öğretir.

  İyilik: Allah"a, ahirete, kitaba, peygamberlere iman etmek, malını sevdiği halde yetimlere, fakirlere, yolda kalanlara, isteyenlere, kölelerin hürriyetine kavuşması için vermek, namaz kılmak, zekat vermek, verdiği sözü yerine getirmek, zor ve dar zamanlarda savaşta sabretmektir.

  Et-Tevvab

  "Tevbe ettiren ve tevbeleri kabul eden" anlamına gelen "et-Tevvab ismi şerifi Kur"anı Kerimde 11 defa geçmekte. "Derken Adem, Rabbinden kelimeler aldı. (Ve onlarla yalvardı da) Allah"da tevbesini kabul etti. Şüphesiz O tevbeleri kabul eden ve esirgeyendir." (Bakara 37)

  Tevbe suresinin 118 nci ayetinde bizlerin tevbe etmesi için bize tevbeyi öğretenin ve tevbeleri kabul edip mükafatlandıranın Allah (c.c.) olduğunu ifade eder.

  Şair:

  "Kıl tevbe seyyiatına gözler kapanmadan,

  Vaktiyle gör hesabını defter kapanmadan."

  Yani "Gözlerin kapanmadan, ölmeden önce günahlarına pişman olduğunu ve afvını Allah"tan iste" diyor.

  Tevbe günahın cinsinden olur. Milletin malını zimmetine geçirip sonra istiğfar etmek tevbe değildir. Zimmetine geçirdiği malı sahiplerine vermek, sonra istiğfar etmektir tevbe.

  Rabcimiz bizim hatalarımızı, günahlarımızı nasıl afvettireceğimizi bize öğretiyor ve bizi afvediyor.

  "et-Tevvaba" iman eden bizlerde bize karşı suç işleyenlerin özrünü kabul edeceğiz. Özür dilemese bile pişmanlık duyması özür dilemesi demektir. Afvedici olacağız.