ANA SAYFAKİTAPLARIM  Kitap: ESMA
  Bölüm: Esma27
  Kitap Sayfa:
  isimler 24


  El "MÜNTAKIM

  "Suçlulardan intikam alan" anlamına gelen "el-Müntakım" ismi celili bu şekliyle Kur"an"ı Kerim"de yok. Çoğul olarak el-Müntakımün olarak üç defa geçmekte. Ancak beş defa "intikam aldık" bir defa "intikam alır" üç defa "biz intikam alıcıyız" dört defa "Allah intikam sahibidir" diye tanıtılmakta.

  "Bunun üzerine suç işleyenlerden intikam aldık. Müminlere yardım etmek üzerimize bir hak oldu. (Rum 47)

  Kendini ilah yerine koyan insanları kendine kul yapan firavun bu dünyada cezalandırıldı.

  Ad kavmi Semud kavmi bu dünyada iken cezalandırıldılar. Ama bir çok kafir, asi, insanlığın üzerine ateş saçanlar, yeryüzünde hep bozgunculuk çıkaranlardan Allah ahirette intikam alacak ve onları bir kıvılcımı dünyayı kasıp kavuracak olan cehennemine atacaktır. Yanar dağlardan akan lâvlar cehennemin bir kıvılcımına denk olmaz. Ona göre hareket edelim el-Müntakıme iman edenler olarak yeryüzünde insan neslini ve yeryüzü nimetlerini yok etmeye çalışan, yakmaktan, yıkmaktan zevk alanların ıslahı için onlara zaman tanıyalım.

  İslah olması için yollarını gösterelim. Eğer ıslah olmazlarsa insanlığın selameti için Rabbimizin koyduğu kurallar içinde cezalandırma yoluna gidelim.

  Kendi içimizin intikam susuzluğunu gidermek için kendi koyduğumuz kurallarla cezalandırmayalım. Avfederken de cezalandırırken de Rabbimizin koyduğu kurallara uymazsak afvederken de cezalandırırken de zulmetmiş oluruz.

  Çayırda yayılan birlerce kuzuya saldıran bir kurt"a acımak bir tane kuzuya acımamaktır.

  Bu günkü batı hukuku kurtlar tarafından hazırlandığı için kuzuları değil kurtları koruyor.

  El-AFÜVV

  "Afveden" anlamına gelen bu ismi cemili Kur"an"ı Kerim"de beş defa tekrarlanmaktadır.

  "Bir iyiliği açıklar veya gizlerseniz veya bir kötülüğü affederseniz muhakkak Allah affedicidir, her şeye gücü yetendir." (Nisa 149)

  Rabbimiz Bakara 52 de buzağıya tapınan beni İsraili afvettiğini, Ali İmran 152"de Uhud savaşından kaçan Müslümanları affettiğini haber verir.

  Puta tapınmak, harbden kaçmak en büyük suç olduğu halde suçu işleyenler pişman olunca Allah onları cezalandırmak yerine afvediyor. Bizlerin de afvedici olmasını istiyor ve insanları afvedenler övülüyor. (Ali İmran 134) Yakınlarımızın katilini afvetmemiz tavsiye edilir (Bakara 178)

  Rabbimiz afvedicidir, afvı sever öyle ise bizde afvedici olmalıyız. Suçluların tevbe etmelerine, özür dilemelerine yardımcı olmalıyız.

  Sevgili Peygamberimiz "Şüpheden sanık yararlanır" kuralını koymuş ve "cezaları şüphelerle kaldırınız" buyurmuş. (Tirmizi, Hudud bab 2, ibni Mace Hudud 5)

  Bütün insanların günahı bir araya gelse Allah"da afvetse Rabbin afvından, rahmetinden bir şey eksilmez.

  Er-RAUF

  "Çok şefkatli" anlamına gelen "er-Rauf" ismi cemili Kur"an"ı Kerim"de on defa tekrarlanmakta

  "İman edenlere karşı gönlümüzde bir kin bırakma. Şüphesiz sen çok şefkatlisin, merhametlisin" (Haşr 10)

  "Şefkat" deyince akla anneler gelir. "Anne" deyince de akla şefkat gelir. Ama iyi bilinsinki şefkatli anneleri yaratan ve çocuklarını sevimli hale getiren er-Rauf olan Allah (c.c.)"dır.

  Peygamber efendimiz bir yolculuk esnasında ekmek yapan bir kadına uğrar. Kadın, peygamber efendimizi görünce "bir anne yavrusunu şu ateşe atamaz, Allah ise kullarından daha merhametli Allah kendi kullarını ateşe nasıl atacak"" dediğinde Efendimizin gözlerinden yaşlar boşalır ve şöyle der.;

  "Israrla Allah"a baş kaldırmayan ve La ilahe illallah= Allah"dan başka yaratan, yaşatan, yöneten yoktur diyeni Allah yakmayacaktır" buyurur.

  Bu hadisi bazı farklılıklarla Buhari, Edeb bab 18, Hadis 5628, Müslim, Tevbe bab 4, Hadis 2754, ibni Mace Zühd, bab 35, Hadis 4297"de rivayet edilmiştir. Şefkatinden İslam ümmetini vasat yani toplum için bir denge unsuru kılan (Bakara 143) kullarının iyi işlerini cennet karşılığında satın alan (Bakara 207) kendisine karşı gelmekten sakınmamızı isteyen (Ali İmran 30) bizi zorluklardan kurtarmak için bildiğimiz ve bilmediğimiz binekler yaratan (Nahl 7) Allah (c.c.), Rasulünü de Rauf ve Rahim isimleriyle isimlendirmiş.

  Er-Rauf"un elçisi olan şefkatli peygamberimiz bir kuş yuvasını bozan sahabeyi azarlamış, susuz bir köpeği sulayan günahkar kadının afvedildiğini haber vermiş. (Müslim, Selam 154)

  Bizde çok şefkatli peygamberin ümmeti olarak kafirin küfrünü günahkarın isyanını temizleyerek şefkatimizi gösterceğiz.